Den 25. mai 2018 skal personvernforordningen ("GDPR" - General Data Protection Regulation) tre i kraft. GDPR stiller ytterligere krav til handelsbedrifter som Staples Solutions, som innhenter eller lagrer personlige data.


Vi i Staples Solutions forstår hvor viktig dine personlige data er, og vi gjør alle nødvendige tiltak for å håndtere dem i samsvar med GDPR. GDPR krever at vi behandler personopplysninger lovlig og ansvarlig.


Det er viktig for Staples Solutions å innhente personopplysninger. Det er verdifull informasjon for vår bedrift som må brukes og beskyttes slik at vi bevarer tilliten våre kunder og ansatte har til oss. Det er også viktig å møte våre aksjonærers forventninger på dette området. Staples Solutions ønsker å være en pålitelig bedrift også når det gjelder håndtering av personopplysninger, slik at vi kan fortsette å utvikle vår bedrift og ha et godt arbeidsmiljø.


Vår nåværende politikk når det gjelder håndtering og beskyttelse av personopplysninger, sikrer at vi har kontroll over dataene dine. Vi har etablert tilstrekkelige tiltak for å sikre at kunder og opplysninger vi har om dem, behandles på en måte som er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om databeskyttelse.


I tillegg forbereder vi GDPR ved å rulle ut og implementere et europeisk prosjekt - Staples Solutions-GDPR. En viktig del av prosjektet sørger etablering av et system for behandling av personopplysninger på en sikker måte. Det inkluderer også beskyttelse mot datahacking ved hjelp av tekniske løsninger og en egen sentral avdeling  – Staples Solutions Data Protection Office med en egen ansvarlig. Vi er sikre på at vi er i rute med GDPR-prosjektet og Staples Solutions forventer å kunne opptre i henhold til GDPR den 25. mai 2018.