Med en kraft på hele 80 kilometer i timen, kommer et nys ut av en influensasyk munn. Mye smitte sprer seg også gjennom vanlig pust, og med en slik fart i tillegg er det ikke rart at et virus kan spre seg hele to meter fra hodet til den syke. Hvert nys inneholder rundt 3000 dråper, med hele 200 millioner virus i hver dråpe. Det gjør at viruset lettere kan smitte et nytt individ på sin vei ut fra nesen eller munnen til en som er influensasyk. 

Slik kjemper altså viruset hardt for sin egen overlevelse, ved å spre seg videre fra individ til individ, gjennom nys, snørr og møkkete lommetørklær. Da er det viktig å gjøre de rette tiltakene for å kjempe imot. Håndvask med vann og såpe er viktig. Sørger du for å behandle hendene med desinfiserende midler som Antibac eller liknende, er du hakket nærmere en frisk kropp. Spesielt i situasjoner hvor noen i familien er blitt syke, vil ekstra desinfisering med sprit være viktig, både av hender og overflater. Sørger du for å desinfisere overflater som bord, tastaturer, mobiltelefon, og andre ting hendene dine er i berøring ved, kan det trolig være enda en sikker barriere mot smitte. Det gjelder å handle smart for å klare å stoppe virusets manipulative kamp.

 

Antibac produkter!